Ίδρυμα Μνήμη «Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη»

Θέση

Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Γεώργιο Παπαγεωργίου. Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου «Αρκαδία» της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. Το ίδρυμα συστάθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1980 και από τους κυριότερους σκοπούς του είναι η μορφωτική, πνευματική και εκπολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του Άστρους. Στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου στο Άστρος πραγματοποιούνται κάθε είδους πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στεγάζονται σύλλογοι και σωματεία, γίνονται διάφορα μαθήματα, λειτουργεί κινηματογραφική λέσχη και βιβλιοθήκη. Το Ίδρυμα έχει εκδώσει τα βιβλία Θυρεάτης Γη, Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Καρυτσιώτη, Γλυπτά από τη Θυρεάτιδα Κυνουρίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Άστρους.